Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Δεν είναι λίγοι αυτοί που αν και άνεργοι αναγκάζονται ακόμη και χωρίς πραγματικό εισόδημα αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλούς φόρους επειδή τα πραγματικά τους εισοδήματα υπολείπονται των λεγόμενων «τεκμαρτών».

Τα τεκμαρτά εισοδήματα προκύπτουν από την ιδιοκτησία ακινήτων, ΙΧ και σε ορισμένες περιπτώσεις διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολείων δεξαμενών κολύμβησης σκαφών ή αεροσκαφών και ελικοπτέρων .

Όλα αυτά αθροίζονται με συγκεκριμένους συντελεστές στο ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που ξεκινά από 3.000 για τον ανύπαντρο μέχρι και τα 5.000 ευρώ για το ζευγάρι.

Αν το εισόδημα που προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους τεκμαρτών εισοδημάτων είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση το εικονικό που προσδιορίζεται από τους επιμέρους υπολογισμούς και όχι από αυτό που δηλώθηκε την κάθε χρονιά.

Το υπουργείο οικονομικών έχει τονίσει σε κάθε περίπτωση ότι τα τεκμήρια θα επαναπροσδιοριστούν με την λειτουργία του περιουσιολογίου το οποίο όμως σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Αλεξιάδη θα έπρεπε να είναι έτοιμο μέσα στο Νοέμβριο.

Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε και είναι άγνωστο να θα γίνει και για το 2016 ανατρέχοντας στην κατά καιρούς νομολογία υπάρχουν επτά διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους κάποιους μπορεί να καλύψει το τεκμαρτό του εισόδημα.

1. Από τα εισοδήματα προηγούμενων ετών που δεν έχουν αναλωθεί παρουσιάζοντας και εικονική « αποταμίευση» Είναι η γνωστή μέθοδος της ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών.

Με την «ανάλωση κεφαλαίου» οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενοι εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη έστω και αυτά αποκτήθηκαν πριν από 25 - 30 χρόνια Θα αθροίσουν εισοδήματα παλαιότερων ετών από τα οποία θα αφαιρέσουν τα τεκμήρια.

Το υπόλοιπο θα αποτελέσει το κεφάλαιο με το οποίο θα καλύψουν το επιπλέον εικονικό εισόδημα των τεκμηρίων και θα φορολογηθούν για τα ποσά που δήλωσαν.

2. Σε ειδικές περιπτώσεις η κάλυψη των τεκμηρίων μπορεί να γίνει με εισόδημα από αποζημίωση απόλυσης άλλα εισοδήματα που απαλλάσσονται από την φορολογία ή έχουν ειδικό καθεστώς φορολογία και τις αποταμιεύσεις.

Με αυτό το δεδομένο η κάλυψη του τεκμηρίου μπορεί να γίνει μέσω κεφαλαίου από τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ.

3. Από τα χρήματα που έλαβε από εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης ή το σπάσιμο ή την λήξη ασφαλιστικού συμβολαίου.

4. Τα έσοδα ή το τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2015 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του σπιτιών εταιρικών μεριδίων και κινητών αξιών όπως μετοχές αμοιβαία κεφάλαια ομόλογα Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2015 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

5. Χρηματικά ποσά σε συνάλλαγμα που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2015, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται.

6. Ποσά από δάνεια που έλαβε εντός του 2015 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους.

7. Ποσά που εισέπραξε το 2015 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές.

Πηγη

Littleboypc.gr - Επισκευή Υπολογιστών - Κινητών, Ιστοσελίδες-Δίκτυα, Καταγραφικά Συστήματα

Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής, επισκευή Υπολογιστών (Laptop-Desktop), Κινητών τηλεφώνων (Smartphones), Σχεδίαση και Προγραμματισμός Ιστοσελίδας, Δίκτυα Υπολογιστών (Lan-Man-Wan), Καταγραφικά Συστήματα (Κάμερες Ασφαλείας). Θα μας Βρείτε: Κατούνα Ξηρομέρου - Έναντι ΕΛΤΑ | Τήλ. 6972 467 965 - 6989 457 517 | Web: http://www.littleboypc.gr
«
Επόμενη
Νεότερη ανάρτηση
»
Προηγούμενη
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναρτήστε ένα ΣΧόλιο


Αρχή