Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Την δυνατότητα ευκολότερων εμβασμάτων στο εξωτερικό και διαχείρισης του λεγόμενου «νέου χρήματος» δίνει η κυβέρνηση σε επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με νέα απόφαση για χαλάρωση των capital controls

Η σχετική δυνατότητα αποτελεί ένα βήμα μικρής περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων και δόθηκε μετά τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, ενώ πιο ουσιαστικές κινήσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Τέτοιες κινήσεις σύμφωνα με τις προτάσεις των τραπεζών θα μπορούσαν να είναι η δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού και από φυσικά πρόσωπα σε τράπεζες του εσωτερικού ή ανάλογα η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ανώτατου ορίου ανάληψης των 420 ευρώ ανά εβδομάδα ή 840 ευρώ ανά 15 ημέρες, που ισχύει σήμερα και η μετατροπή του μηνιαίου ορίου.

Συγκεκριμένα, απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου για την χαλάρωση των capital controls επιτρέπει πλέον το άνοιγμα λογαριασμών από εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

 Έτσι οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να ανοίγουν νέο λογαριασμό, όψεως ή καταθετικό, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

Ενδεικτικώς, σύμφωνα με την ερμηνεία που αρμοδίως έχει δοθεί, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν:

α) Οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες.

β) Οι προσωπικές ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε οντότητες των ως άνω νομικών μορφών, είτε είναι άλλες οντότητες συγκρίσιμου νομικού τύπου με τις οντότητες αυτές.

γ) Οι ΟΕ, ΕΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ.

δ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ.

 ε) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 8.000.000 ευρώ.

 Η δυνατότητα δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σημαίνει πως οι ανωτέρω εταιρείες θα μπορούν χωρίς να απαιτείται έγκριση από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών ή την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών να μεταφέρουν κεφαλαία προς το εξωτερικό έως του ποσού των 1.000 ευρώ σε μηναία βάση. Μέχρι σήμερα τους επιτρεπόταν η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των 1.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη και ανά ημερολογιακό μήνα.

 Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους η κίνηση αυτή αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο τεστ για την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, καθώς εάν παρατηρηθεί μαζικό άνοιγμα λογαριασμών και μεγάλο κύμα αποστολών των 1.000 ευρώ εκτός Ελλάδος θα σημαίνει πως η εμπιστοσύνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα με την ίδια απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου διευρύνεται ο αριθμός των θεσμών που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των capital controls . Σε αυτούς περιλαμβάνονται: Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου ('Black Sea Trade and Development Bank'), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ('European Bank for Reconstruction and Development'), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ('European Investment Bank'), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ) ('European Centre for the development of vocational training - CE.DE.FOP'), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ('E.N.I.S.A.'), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας ('F.A.O.'), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών - μελών της ΕΕ ('FRONTEX'), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ('I.M.F.'), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ('E.P.L.O.'), η Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών ('U.N.E.P. - Μ.Α.Ρ.), η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ('U.N.H.C.R.'), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη ('U.N.D.P.'), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ('W.H.O.'), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Ί.Ο.Μ.'), ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ('I.L.O.'), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης ('I.F.C.'), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης ('C.E.B.') καθώς και οι διπλωματικές αποστολές και οι ξένες προξενικές αρχές.

www.dikaiologitika.gr

Littleboypc.gr - Επισκευή Υπολογιστών - Κινητών, Ιστοσελίδες-Δίκτυα, Καταγραφικά Συστήματα

Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής, επισκευή Υπολογιστών (Laptop-Desktop), Κινητών τηλεφώνων (Smartphones), Σχεδίαση και Προγραμματισμός Ιστοσελίδας, Δίκτυα Υπολογιστών (Lan-Man-Wan), Καταγραφικά Συστήματα (Κάμερες Ασφαλείας). Θα μας Βρείτε: Κατούνα Ξηρομέρου - Έναντι ΕΛΤΑ | Τήλ. 6972 467 965 - 6989 457 517 | Web: http://www.littleboypc.gr
«
Επόμενη
Νεότερη ανάρτηση
»
Προηγούμενη
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναρτήστε ένα ΣΧόλιο


Αρχή